استفاده از امکانات سامانه صرفاً جهت کاربران ایرانی فراهم می باشد.


امکان ورود فقط توسط آی پی ایران مقدور می باشد.از تغییر دهنده آی پی استفاده نفرمایید.